Min utbildning

- medicin för journalister, Karolinska Institutet

 

- kreativt skrivande, Högskolan i Skövde

 

- Poppius Journalistskola

 

- övriga universitetskurser: administration och marknadsföring med mera.

Min utbildning

 

Min utbildning omfattar många delar av kommunikationsområdet:

 

- fil. kand, informationskunskap/medie- och kommunikationsvetenskap samt filmvetenskap, Stockholms universitet

 

- DIHR: examen från Insitutet för Högre Kommunikation och Reklam, Stockholms universitet