Uppdragsgivare

Vill du ha en lista över tidigare uppdragsgivare, arbetsprover eller referenser? Hör bara av dig.

 

Telefon 070 - 608 41 97

 

catharina[a]bergstenmedia.se

Foto: Oscar Stenberg

När det gäller journalistiska uppdrag jobbar jag mest för fackpress och organisationstidningar.

 

Jag är frilans sedan 1997 och var dessförinnan anställd som informationsansvarig, projektledare och copywriter. Jag har också undervisat i bland annat skrivteknik och mediekommunikation och varit verksam som pressekreterare på Handikappförbunden.

 

Jag arbetar för medicinska universitet, intresseorganisationer inom funktionshinderrörelsen, institutioner och organisationer inom vård och omsorg, kommuner, myndigheter och företag.

Mina uppdragsgivare....